Liga lesní moudrosti – Orlí pera


Významným prvkem v programu LLM je specifický výchovný systém vycházející z filozofie woodcraftu. Principem je plnění všestranně zaměřených zkoušek, tzv. činů, které vedou jedince k různorodému rozvoji. Všechny činy jsou uvedené v knížce Svitek březové kůry. Za splnění činu náleží každému symbolické „orlí pero“, které je mu veřejně přiznáno na slavnostním sněmu. Činy jsou ve Svitku březové kůry rozděleny do čtyř částí neboli světel, podobně jak je tomu u woodcrafterského zákona.

1. světlo – světlo Krásy

Činy zaměřené na tělesnou zdatnost – fyzické výkony a dovednosti, vytrvalost. Najdete zde náměty a měřítka pro sportovní aktivity v přírodě, na hřišti i v tělocvičně, táboření ve všech ročních obdobích.

2. světlo – světlo Pravdy

V tomto světle plní woodcrafteři činy zaměřené na rozvoj vědomostí z nejrůznějších oborů – astronomie, geologie, botaniky, zoologie, ale i filozofie či historie.

3. světlo – světlo Síly

Činy tohoto světla jsou zaměřené na malebnost, cit, fantazii, zručnost. Jsou zde inspirace pro tvorbu nejrůznějších výtvarných děl i užitečných výrobků, a také pro zpěv či tanec.

4. světlo – světlo Lásky

Činy tohoto světla jsou zaměřené na práci pro druhé, pro kmen či životní prostředí, pomoc potřebným, pěstování pevné vůle.

Vyzkoušejte si plnění orlích per v prostředí naší interaktivní hry Stoupání na horu ›