Liga lesní moudrosti – Jak se stát členem


Liga lesní moudrosti je otevřena každému zájemci, kterému je woodcraft blízký. Najdete zde společenství optimistických činorodých lidí, kteří čerpají svou životní energii z přírody, z pohodového pobytu v lese či na horách v létě i v zimě a kteří přírodu kolem sebe vnímají nejen otevřenýma očima a ušima, ale hlavně otevřeným srdcem.

Založ vlastní kmen či rod

Pokud máš partu kamarádů nebo jste skupina dospělý + děti nebo několik spřátelených rodin, můžete založit vlastní kmen nebo rod. Kmen musí mít nejméně 6 členů vč. jednoho dospělého, rod minimálně 3 členy vč. jednoho dospělého. Kmen LLM má právní subjektivitu (rod nikoliv) a s tím související povinnosti, náčelník si musí doplnit náčelnické zkoušky, rod tyto náležitosti mít nemusí. Kmeny i rody pořádají své akce během celého roku, mohou se i účastnit řady akcí LLM.

Přidej se ke kmenu či rodu

Podívej se na mapu kmenů a rodů LLM a zjisti, jestli v okolí nemáš kmen nebo rod podobného zaměření, které hledáš (dětský kmen, kmen dospělých, rodinný kmen apod.). Zejména dětské kmeny obvykle čas od času pořádají nábory dětských členů, spojte se s náčelníkem vybraného kmene nebo s ústředím LLM a domluvte se blíže. U kmenů/rodů dospělých nutno ctít jejich vnitřní zásady pro přijímání nových členů.

Staň se stráží

Pokud nemáš v okolí partu kamarádů na založení kmene nebo rodu, můžeš být "stráží lesní moudrosti". Takových jedinců je v LLM celá řada. Můžeš se pak účastnit akcí LLM dle svého výběru, například ligového táboření nebo nejrůznějších tématických víkendů. Můžeš si plnit orlí pera a nechat si je uznat na sněmu LLM. Mezi strážemi jsou někdy i celé rodiny, které se vídají během celého roku a tvoří jakýsi "kmen" se členy rozesetými po různých koutech země.

Přihláška on-line na webu woodcraft.cz ›