Liga lesní moudrosti

„Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, ze které mohou pít i jiní.“
— Ernest Thompson Seton


 

 

Indiáni z Točníku 2018